Giá trị cốt lõi

Vigera Hà Nội luôn hành động dựa trên những giá trị sau:

 

 • Khách hàng là trọng tâm

  Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược.

 • Trách nhiệm xã hội

  Với vai trò là doanh nghiệp sản xuất chúng tôi không chỉ tập trung mục tiêu kinh doanh mà còn tích cực khẳng định sự lãnh đạo của mình trong việc cải thiện mức sống xã hội và sự phát triển cho CB – CNV và cho cộng đồng.

 • Sáng tạo và Chất lượng

  Những yếu tố trung tâm của sáng tạo là kỹ năng tạo ra các mẫu gạch phù hợp nhất, lựa chọn vật liệu, cải tiến thiết bị và hệ thống sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất . Vigera Hà Nội luôn luôn đặt ra những tiêu chuẩn để đáp ứng hoặc vượt những yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng.

 • Trách nhiệm với CB – CNV

  Tạo ra một môi trường khỏe mạnh, an toàn và đầy đủ để CB – CNV của Vigera Hà Nội có thể phát huy được tiềm năng cá nhân.

 • Linh động và hiệu quả

  Hệ thống sản xuất và quản lý của Vigera Hà Nội mang tính linh động cao nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng