DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN


Đơn vị thi công: Công Ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Đông Nam

Địa điểm: KCN Nghi Sơn – Thanh Hóa

Chủng loại: gạch VR- block bát giác và nhân vuông

Số lượng: 20.000m2