CÔNG TRÌNH XÂY MỚI VÀ CẢI TẠO NHÀ LÀM VIỆC – DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN


Đơn vị thi công: Công ty CP Cảng Đông Xuyên

Chủng loại: gạch Terrazzo VR- 40- 141

Số lượng: 8000m2