CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀ LÀM VỆC BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BẮC NINH


Đơn vị thi công: Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh

Địa điểm: BCH Quận sự huyện Yên Phong – Bắc Ninh

Chủng loại: Gạch Terrazzo VR-40-42 đỏ: 3000m2

Gạch Terrazzo VR-40-42 vàng: 2500m2